บริษัท เบสท์ เทคแคร์ เซอร์วิส จำกัด
• ทำความสะอาด แบบ รายชั่วโมง
• ทำความสะอาด แบบ รายวัน( บริการ 8 ชั่วโมง )
• ทำความสะอาด ส่งแม่บ้านประจำออฟฟิศ ทำสัญญากันแบบรายเดือน หรือรายปี
• ทำความสะอาดประจำปี Big Cleaning
• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส เช่น COVID19, H1N1, H5N1, เชื้อราต่าง ๆ ที่มองไม่เห็น

About Us

"ต้องการทำความสะอาดครั้งไหนให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณ"

Vision

“สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน” เพื่อการส่งมอบบริการที่ดี ให้กับลูกค้า”
ภายใต้การทำงานที่มีระบบ
• การตรวจหาสารเสพติดและตรวจปริมาณแอลกอฮอร์ ทางบริษัทมีนโยบาย ในการเข้าตรวจพนักงานที่ลงประจำลูกค้า กองกลางแบบ Surprise Check อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง
• อบรมประจำปี ในหัวข้อต่าง ๆ เช่นความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ น้ำยา และงานบริการอย่างมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (หรือตามที่ตกลง) ทั้งรูปแบบที่เข้าไปอบรมให้ในหน่วยงานลูกค้าและนอกสถานที่
• บริษัทฯ ลงทุนจ้างพนักงานกองกลาง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ที่จะต้องมีทดแทนงานเร่งด่วน
• มีทีมปฏิบัติการที่สามารถรับเรื่อง รับข้อร้องเรียน และให้คำปรึกษา ได้ 24/7
• รับประกันความพึงพอใจ “แก้ไขงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะพึงพอใจ”
บริการหลังการขาย
"ต้องการทำความสะอาดครั้งไหนให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณ"
บริษัท เบสท์ เทคแคร์ เซอร์วิส จำกัด
• ทำความสะอาด แบบ รายชั่วโมง
• ทำความสะอาด แบบ รายวัน( บริการ 8 ชั่วโมง )
• ทำความสะอาด ส่งแม่บ้านประจำออฟฟิศ ทำสัญญากันแบบรายเดือน หรือรายปี
• ทำความสะอาดประจำปี Big Cleaning
• ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส เช่น COVID19, H1N1, H5N1, เชื้อราต่าง ๆ ที่มองไม่เห็น
บริการหลังการขาย
• การตรวจหาสารเสพติดและตรวจปริมาณแอลกอฮอร์ ทางบริษัทมีนโยบาย ในการเข้าตรวจพนักงานที่ลงประจำลูกค้า กองกลางแบบ Surprise Check อย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง
• อบรมประจำปี ในหัวข้อต่าง ๆ เช่นความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ น้ำยา และงานบริการอย่างมืออาชีพอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง (หรือตามที่ตกลง) ทั้งรูปแบบที่เข้าไปอบรมให้ในหน่วยงานลูกค้าและนอกสถานที่
• บริษัทฯ ลงทุนจ้างพนักงานกองกลาง เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ที่จะต้องมีทดแทนงานเร่งด่วน
• มีทีมปฏิบัติการที่สามารถรับเรื่อง รับข้อร้องเรียน และให้คำปรึกษา ได้ 24/7
• รับประกันความพึงพอใจ “แก้ไขงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จนกว่าจะพึงพอใจ”
“สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน” เพื่อการส่งมอบบริการที่ดี ให้กับลูกค้า”
ภายใต้การทำงานที่มีระบบ

บริษัทแม่บ้านทำความสะอาด "Cleaning Service"​

Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service