บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด
บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด
บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด
Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง
Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด,รับทําความสะอาดคอนโด,แม่บ้านคอนโดรายวัน,รับเหมาทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด

Our Services

มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด
"เรื่องความสะอาดต้องเบสท์ เทค แคร์"
"ต้องการทำความสะอาดครั้งไหน
ให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณ"
เบสท์ เทค แคร์ เป็นบริษัทฯที่ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบ
ที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถออกแบบงานบริการที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ วันที่ต้องการ หรือจำนวนวัน
ที่ต้องการ จุดไหนให้เราเน้นเป็นพิเศษ เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า การันตีความพึงพอใจจากลูกค้า
ที่เคยใช้บริการ เพราะที่ผ่านมาเราดูแลบ้าน ออฟฟิศ ของลูกค้า เหมือนบ้าน เหมือนออฟฟิศ ของเราเอง
1. ให้บริการทำความสะอาด รายครั้ง(ชั่วโมง), รายสัปดาห์
ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะให้พนักงานทำความสะอาดวันไหน
ครั้งละกี่ชั่วโมง หรือ จะเป็นให้เข้าทำความสะอาดสัปดาห์ละกี่วัน
2. พนักงานทำความสะอาดประจำออฟฟิศ ประจำบ้าน รายเดือน
3. พนักงานทำความสะอาดสัญญาแบบรายปี บริการนี้เหมาะ
สำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ
4. Big Cleaning เหมาะสำหรับทำความสะอาดประจำปี, ก่อน
ส่งมอบบ้าน คอนโดให้กับลูกค้าของท่าน หรือก่อนที่ลูกค้าจะย้าย
เข้ามาอยู่ หรือ หลังจากย้ายออกต้องส่งคืน
เบสท์ เทค แคร์ ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไป
และกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่
ลูกค้าต้องการ เรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีมาตรฐาน
การคัดกรอง มีระบบการฝึกอบรบให้กับพนักงานอย่างมี
แบบแผนเพื่อให้งานออกมาตามมาตรฐานที่กำหนด
มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด

Best Take Care

ทำไมต้อง
บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด
บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด
คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด
มีสัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี
สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามที่บริษัทฯกำหนด
แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด,รับทําความสะอาดคอนโด,แม่บ้านคอนโดรายวัน,รับเหมาทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด
มีบุคลิก สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจรักการให้บริการ
ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อ และผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ชั้น 1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่ต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด,รับทําความสะอาดคอนโด,แม่บ้านคอนโดรายวัน,รับเหมาทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด
Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด,รับทําความสะอาดคอนโด,แม่บ้านคอนโดรายวัน,รับเหมาทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด
Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service,บิ๊กคลีนนิ่ง,จ้างแม่บ้าน,จัดหาแม่บ้าน,แม่บ้าน สำนักงาน,แม่บ้านทำความสะอาด,รับทําความสะอาดคอนโด,แม่บ้านคอนโดรายวัน,รับเหมาทำความสะอาด,พนักงานทำความสะอาด
รีวิวจากลูกค้า
มีพนักงานทำความสะอาดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 ครั้ง
ไม่สะอาด ลูกค้ายังไม่พึงพอใจ เราไม่กลับเพราะรอยยิ้มและความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา
พันธมิตรลูกค้า
มีลูกค้ามากมายที่เลือกใช้เพราะไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง
ถ้าต้องการทำความสะอาดให้เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยคุณสิคะ

Best Take Care

ผลงานที่ผ่านมา
มีลูกค้ามากมายที่เลือกใช้เพราะไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง

BEFORE

AFTER

มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด
"เรื่องความสะอาดต้องเบสท์ เทค แคร์"
"ต้องการทำความสะอาดครั้งไหน
ให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณ"
เบสท์ เทค แคร์ เป็นบริษัทฯที่ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถออกแบบงานบริการที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ วันที่ต้องการ หรือจำนวนวันที่ต้องการ จุดไหนให้เราเน้นเป็นพิเศษ เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า การันตีความพึงพอใจจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ เพราะที่ผ่านมาเราดูแลบ้าน ออฟฟิศ ของลูกค้า เหมือนบ้าน เหมือนออฟฟิศ ของเราเอง อย่าลืมนะคะ
1. ให้บริการทำความสะอาด รายครั้ง(ชั่วโมง), รายสัปดาห์ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะให้พนักงานทำความสะอาดวันไหนครั้งละกี่ชั่วโมง หรือ จะเป็นให้เข้าทำความสะอาดสัปดาห์ละกี่วัน
2. พนักงานทำความสะอาดประจำออฟฟิศ ประจำบ้าน รายเดือน
3. พนักงานทำความสะอาดสัญญาแบบรายปี บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ
4. Big Cleaning เหมาะสำหรับทำความสะอาดประจำปี, ก่อนส่งมอบบ้าน คอนโดให้กับลูกค้าของท่าน หรือก่อนที่ลูกค้าจะย้ายเข้ามาอยู่ หรือ หลังจากย้ายออกต้องส่งคืน
มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด
ทำไมต้อง
เบสท์ เทค แคร์ ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ ลูกค้าต้องการ เรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีมาตรฐาน การคัดกรอง มีระบบการฝึกอบรบให้กับพนักงานอย่างมีแบบแผนเพื่อให้งานออกมาตามมาตรฐานที่กำหนด
คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด
มีสัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี
สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามที่บริษัทฯกำหนด
มีบุคลิก สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจรักการให้บริการ
ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อ และผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ชั้น 1
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่ต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
รีวิวจากลูกค้า
ไม่สะอาด ลูกค้ายังไม่พึงพอใจ เราไม่กลับเพราะรอยยิ้มและความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา
ผลงานที่ผ่านมา
มีลูกค้ามากมายที่เลือกใช้เพราะไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง
พันธมิตรลูกค้า
มีลูกค้ามากมายที่เลือกใช้เพราะไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง
ถ้าต้องการทำความสะอาดให้เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยคุณสิคะ

บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" บริการจัดหาแม่บ้านออฟฟิศมืออาชีพ​

 

Big Cleaning,บริษัททำความสะอาด,บริษัทแม่บ้าน,บริษัทรับทำความสะอาด,แม่บ้าน ออฟฟิศ,Cleaning Service