เบสท์ เทค แคร์ | บริการทำความสะอาด บ้านและออฟฟิศ
เบสท์ เทค แคร์ | บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส
เบสท์ เทค แคร์ | บริการจัดหาแม่บ้านประจำออฟฟิศ รายวัน รายเดือน
เบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" บริการจัดหาแม่บ้านออฟฟิศมืออาชีพ​

มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด

Best Take Care

"เรื่องความสะอาดต้องเบสท์ เทค แคร์"
"ต้องการทำความสะอาดครั้งไหน
ให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยมือหนึ่งของคุณ"

เบสท์ เทค แคร์ เป็นบริษัทฯที่ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถออกแบบงานบริการที่อยากได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องการ วันที่ต้องการ หรือจำนวนวันที่ต้องการ จุดไหนให้เราเน้นเป็นพิเศษ เราสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า การันตีความพึงพอใจจากลูกค้าที่เคยใช้บริการ เพราะที่ผ่านมาเราดูแลบ้าน ออฟฟิศ ของลูกค้า เหมือนบ้าน เหมือนออฟฟิศ ของเราเอง

เบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

ลูกค้าที่เลือกใช้บริการให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง

เบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" บริการจัดหาแม่บ้านออฟฟิศมืออาชีพ

ถ้าต้องการจ้างบริษัททำความสะอาด ให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยคุณสิคะ

เบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning"

Our Services

  • ให้บริการทำความสะอาด รายครั้ง (ชั่วโมง), รายสัปดาห์ ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่า จะให้พนักงานทำความสะอาดวันไหน
  • พนักงานทำความสะอาดประจำออฟฟิศ ประจำบ้าน รายเดือน
  • พนักงานทำความสะอาดสัญญาแบบรายปี บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ
  • Big Cleaning เหมาะสำหรับทำความสะอาดประจำปี, ก่อนส่งมอบบ้าน คอนโดให้กับลูกค้าของท่าน หรือก่อนที่ลูกค้าจะย้ายเข้ามาอยู่ หรือ หลังจากย้ายออกต้องส่งคืน
บริษัทจัดหาแม่บ้าน - แม่บ้านสัญญา รายเดือน / รายปีบริษัทแม่บ้านทำความสะอาด - การันตีความพึงพอใจจากลูกค้าที่ใช้บริการบริการแม่บ้านมืออาชีพ คลิกเลย!บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning"

Best Take Care

มากกว่า 10 ปี ที่เราให้มากกว่าคำว่าบริการทำความสะอาด

เบสท์ เทค แคร์ ให้บริการทำความสะอาดทั้งลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าองค์กร เราทำความสะอาดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เรามีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีมาตรฐานการคัดกรอง มีระบบการฝึกอบรบให้กับพนักงานอย่างมีแบบแผนเพื่อให้งานออกมาตามมาตรฐานที่กำหนด

ติดต่อจองแม่บ้าน สมัครงานแม่บ้าน
บริษัทจัดหาแม่บ้านทําความสะอาด | Best Take Care
แม่บ้านทำความสะอาด | บริษัทแม่บ้านทำความสะอาด "Cleaning Service"​

คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

มีสัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามที่บริษัทฯกำหนด

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

มีบุคลิก สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจรักการให้บริการ

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อ และผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ชั้น 1

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่ต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติของพนักงานทำความสะอาด

ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

มีสัญชาติไทย อายุ 18-45 ปี

สามารถทำงานได้เต็มเวลาตามที่บริษัทฯกำหนด

มีบุคลิก สุภาพเรียบร้อย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีจิตใจรักการให้บริการ

ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการทำงาน หรือเป็นโรคติดต่อ และผ่านการตรวจร่างกายจากแพทย์ ซึ่งมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ชั้น 1

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาและไม่ต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

แม่บ้านทำความสะอาด | บริษัทแม่บ้านทำความสะอาด "Cleaning Service"​

รีวิวจากลูกค้า

รีวิวจากลูกค้า  มีพนักงานทำความสะอาดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 ครั้ง
รีวิวจากลูกค้า  มีพนักงานทำความสะอาดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 ครั้ง
รีวิวจากลูกค้า  มีพนักงานทำความสะอาดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 ครั้ง
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ
ลูกค้าของเบสท์ เทค แคร์ | บริษัททำความสะอาด "Big Cleaning" ทั้งบ้านและออฟฟิศ

มีพนักงานทำความสะอาดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 250,000 ครั้ง

ไม่สะอาด ลูกค้ายังไม่พึงพอใจ เราไม่กลับเพราะรอยยิ้มและความพึงพอใจของลูกค้าคือความสำเร็จของเรา.

ติดต่อจองแม่บ้าน สมัครงานแม่บ้าน

ผลงานที่ผ่านมา

มีลูกค้ามากมายที่เลือกใช้บริการทำความสะอาดเพราะไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง

เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning
เบสท์ เทค แคร์ - บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning

บทความล่าสุด

ไขข้อข้องใจ บริการแม่บ้านทำความสะอาด เหมาะกับใครและงานแบบไหน?

ไขข้อข้องใจ บริการแม่บ้านทำความสะอาดเหมาะกับใครและงานแบบไหน?

ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายคนอาจไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง การใช้บริการแม่บ้านทำความสะอาด หรือCleaning Service จึงกลายเป็นตัวเลือกที่ช่วยแบ่งเบาภาระและมอบความสะดวกสบายอย่างไรก็ตามหลายคนยังมีข้อสงสัยว่า การจัดหาแม่บ้านมาทำความสะอาดนี้เหมาะกับใครและเหมาะกับงานแบบไหน

อ่านเพิ่มเติม
5 วิธีกำจัดไรฝุ่นในห้องนอน ป้องกันเป็นภูมิแพ้ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

5 วิธีกำจัดไรฝุ่นในห้องนอน ป้องกันเป็นภูมิแพ้ ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณเอง

ภูมิแพ้ไรฝุ่น ภัยคุกคามสุขภาพที่ไม่ควรมองข้าม ห้องนอนคือแหล่งสะสมไรฝุ่นอันดับหนึ่ง เรามาดูวิธีกำจัดไรฝุ่นแบบง่ายๆ กันค่ะห้องนอนคือพื้นที่ส่วนตัวที่เราใช้เวลาอยู่ในนั้นทุกวันประมาณ 6-8 ชั่วโมง ลองนึกดูว่าถ้าห้องนอนเต็มไปด้วยไรฝุ่น

อ่านเพิ่มเติม
ข้อดีของการจ้างแม่บ้านออนไลน์

ข้อดีของการจ้างแม่บ้านออนไลน์

ปัจจุบันคนทำงานมากขึ้นใช้ชีวิตเร่งรีบมากขึ้นทำให้มีเวลาที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆ ในบ้านน้อยลงการจ้างแม่บ้านออนไลน์ จึงเป็นทางออกให้กับปัญหาการไม่มีเวลาดูแลบ้าน ไม่มีเวลาทำความสะอาดบ้านเพราะว่าแม่บ้านที่จ้างมานั้นจะเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆแทนตัวของเราตามที่ได้ทำการตกลงกันไว้

อ่านเพิ่มเติม

ถ้าต้องการทำความสะอาด ให้ เบสท์ เทค แคร์ เป็นผู้ช่วยคุณสิคะ

บริษัทรับทำความสะอาด Big Cleaning | บริการจัดหาแม่บ้านมืออาชีพ

ที่อยู่

10/43 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

คุณพัชราพร 062-487-1133
สำนักงาน 02-192-5279

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

© Best Take Care ​ All right reserved